• Offsite

Houmans blog: Slaget om Jylland

Annonce

Steen Houman går i denne analyse i dybden med økonomien i de to største jyske klubber AGF og FC Midtjylland

Sportsligt har FC Midtjylland haft overtaget over AGF i de seneste mange sæsoner, men hvordan har det set ud med de økonomiske briller? Og hvordan ser det ud i fremtiden i de to klubber?

Tallene herunder følger med afsæt i klubbernes regnskaber fra år 2000 og frem.

Omsætning

Samlet set siden år 2000 har FC Midtjylland omsat for 73,2 millioner kroner mere end AGF. Det svarer til 3,6 millioner årligt i forskel.

Set over tid er der dog to perioder, der er interessante, for fra 2005 og frem til 2014 har AGF overhånden rent økonomisk, og i de ti år omsatte AGF samlet 304 millioner mere end FC Midtjylland! Eller hvad der svarer til 30 millioner mere om året!

Men fra 2015 og frem til idag er det omvendt. Her har FC Midtjylland øget deres omsætning markant, og på de fem år, ja, der omsætter FC Midtjylland for 382 millioner mere end AGF, eller 76,5 millioner mere om året.

blog slaget om Jylland omsætning

Årets resultat

En klub behøver som sådan ikke have overskud, såfremt der i ejerkredsen er villighed til at finansiere, når det er nødvendigt.

Set over de seneste 20 år har begge klubber tabt penge. AGF i alt 231 millioner og FC Midtjylland 71 millioner.

Men hvis der ses på de 5 seneste år, så tjener FC Midtjylland penge i form af et overskud på 47,6 millioner, mod AGF der har et tab på 33,2 millioner i samme femårige periode.

FC Midtjylland ser ud til at have fundet en økonomisk farbar vej ved med succes at sælge spillere med stor fortjeneste.

slaget om Jylland årets resultat

Personaleomkostninger

Denne post dækker over alle ansatte i klubben; spillertrup, ledelse, administration og trænere.

Udviklingen viser, at fra at begge klubber var på cirka samme niveau frem til 2005, tog det fart i AGF, og frem til 2009 har AGF et markant højere niveau.

Fra 2015 er det FC Midtjylland, der tager over og har et markant højere niveau end AGF. Således ligger AGF på omkring 70 % af FC Midtjyllands niveau i dag.

slaget om jylland personaleomk

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme blandt andet

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer, obligationer og kapitalandele

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg, og likvide beholdninger

I 2005 til 2011 har AGF udvidet deres forretningsområde. Således havde AGF, eller rettere Århus Elite under sig badminton (ejerandel 62,5 %), floorball (100 %), dans (100 %) og basketball (80 %).

I eventafdelingen var der blandt andet Tivoli Friheden (17 %)

Dette forklarer den stigning, der skete i aktiverne hos AGF, samt det fald der kommer, da AGF afhænder dette.

I 2019-regnskabet er der aktiver for 157 millioner kroner mere i FC Midtjylland end AGF.

slaget om jylland aktiver

Antal ansatte

Da AGF udvider deres forretningsområde, kommer der markant flere ansatte til, og da de afhænder dette, falder antallet.

FC Midtjylland har, via deres større omsætning og større udgifter til personale, flere ansatte end AGF.

slaget om jylland antal ansatte

Løn i % af omsætning

UEFA har en anbefaling, der hedder, at en klub skal bruge 70 % af omsætningen på løn. Dette er ikke et krav i Danmark.

Da FC Midtjylland var presset på økonomien, levede de over evne specielt i 2010 og 2011. Begge klubber har øget deres omkostninger til personale, men da midtjydernes omsætning er steget mere, ligger begge klubber på et fornuftigt leje.

Jo højere niveau en klub ligger på, jo mere sårbar kan den være.

slaget om jylland løn%

Gæld i alt

At en klub har gæld er normalt. En gæld kan skyldes flere årsager, blandt andet at en klub har lånt penge til at investere for, eller at der er købt spillere, hvor et køb er delt op i flere betalinger.

Det, som er interessant, er til hvem gælden er, samt under hvilke vilkår. Skal der betales renter eller ej?

Da AGF udvidede forretningsområdet, stiger deres gæld markant, og da de igen afvikler dette, falder gælden.

Siden 2010 er gælden i AGF steget med 3 millioner, mens den i FC Midtjylland er steget med 54 millioner og mere end fordoblet.

slaget om jylland gæld

Gæld i % af aktiver

Det, som er interessant, er aktiverne i forhold til klubbens gæld. Nu er fodboldklubber ikke lige sådan at sammenligne med erhvervslivet, men er gælden større end aktiverne (værdien af klubben), er det ikke positivt.

slaget om jylland gæld%aktiver

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder, forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi, klubben har lagt ind i truppen.

Eksempel: Købes en spiller til 3 millioner på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra start være 3 millioner, og efter et år falde til 2 millioner.

FC Midtjylland ligger markant højere end AGF.

slaget om jylland transferrettigheder

Transferbalance

Tallene herunder er behæftet med en vis usikkerhed, men billedet er næppe helt skævt. Klubberne oplyser oftest ikke økonomien bag spillerkøb og spillersalg, derfor er tal taget fra Transfermarkt, og derfor ikke validt.

Ligeså indgår indtægter fra videresalgsklausuler ej heller i tal hos Transfermarkt.

Men det må siges, at FC Midtjylland er markant bedre på dette område end AGF og en afgørende faktor for, at FC Midtjylland har førertrøjen på.

Set for hele perioden har FC Midtjylland et overskud på 392 millioner mod AGF’s 36 millioner. Det er en forskel på 356 millioner i FC Midtjyllands favør.

Set over de seneste 5 år er overskuddet hos FC Midtjylland på 250 millioner mod 15,3 hos AGF – en meget stor forskel.

Årligt vil det sige, at FC Midtjylland sælger med profit for 50 millioner mod et salg hos AGF på 3 millioner.

slaget om jylland transferbalance

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

FC Midtjyllands økonomiske udfordringer er vist herunder, da klubbens egenkapital bliver udhulet, men efter ny ejer er kommet til, er skuden i den grad vendt.

AGF er i perioden 2011-2014 også udfordret, men siden da er deres egenkapital forøget.

slaget om jylland egenkapital

Entré- og TV-indtægter

Dette tal er interessant, for her kommer der en indsigt i, hvordan en klubs indtægter fordeler sig.

FC Midtjylland har i de fleste regnskaber ikke oplyst deres indtægter på dette område, hvad de er i deres gode ret til ikke at gøre.

Som fan er der nok mange, som er nysgerrige på deres klubber, og derfor kunne klubber med fordel vise fans større indsigt i klubbens drift.

AGF’s nedrykninger til 1. Division i perioden fremgår meget tydeligt. For AGF ligger deres indtægt på 20-25 % af deres omsætning på dette område, i de sæsoner de spiller Superliga, og falder til under 10 %, når de er i 1. Division.

slaget om jylland entre og tv indtægter

Sponsorindtægter

Set med AGF-øjne er dette særdeles interessant, for klubben har med succes løftet dette område markant!

FC Midtjylland har kun i få af deres regnskaber oplyst dette, hvilket de igen er i deres gode ret til.

Men igen er mange fans nok nysgerrige og har interesse i dette, og derfor kunne en klub med fordel vise et mere transparent regnskab.

Det seneste regnskab, hvori FC Midtjylland oplyser deres sponsorindtægter, er fra 2014, hvor de ligger 19,4 millioner under AGF!

Med tanke på at AGF siden 2014 er gået fra indtægter på 42,6 millioner til 54,9 millioner, kunne det tyde på, at AGF har en overhånd på en del millioner på dette område. Det er dog kun en gisning.

slaget om jylland sponsorindtægter

Popularitet på sociale medier

FC Midtjylland fører her. Tallene er taget i starten af 2020 og dækker antal følgere på Facebook, Instagram, Twitter og Youtube.

Interessant er det, at begge klubber ligger på cirka samme niveau på Youtube, men antal afspilninger er 40 % højere hos FC Midtjylland.

Så FC Midtjylland har en større eksponering, hvilket er positivt i forhold til at kunne promovere sponsorerne, men her tyder det på, at AGF har den største indtægt.

slaget om jylland sociale medier

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.

En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig god, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent god, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

slaget om jylland soliditet

Transfer som del af omsætning

Spillersalg har været en del af årsagerne til økonomisk succes hos FC Midtjylland. Nu er transferdata taget fra Transfermarkt, og derfor ikke valide tal, omend det markerer en trend for de to klubber.

Ligeså indgår eventuelle videresalgsklausuler ej heller.

slaget om jylland transfer%omsætning

Opsummering

FC Midtjylland har den stærkeste økonomi, som det er i dag. Dette er baseret på de seneste fem år, hvor FCM med solide spillersalg har konsolideret og bolstret deres økonomi.

Resultatmæssigt er FC Midtjylland i alle år siden 2000 sluttet over AGF, så her har man ligeledes overhånden.

For AGF er det interessant, at de tilsyneladende tjener flere penge på den primære drift, i form af sponsorindtægter.

Med AGF’s sportslige fremgang vil de nærme sig FC Midtjylland i TV-penge.

FC Midtjylland, har haft mulighed for at øge deres indtjening, da de har været med i europæisk fodbold, hvor TV-penge, og ikke mindst præmiepenge, fylder meget efter dansk målestok.

Skal de store penge trille ind på kontoen, skal en klub med i gruppespillet enten i Europa League eller Champions League. Her er det lykkedes FC Midtjylland en enkelt gang at nå gruppespil i Europa League.

Når klubben et gruppespil i Europa League, er der tjent 25 millioner allerede dér, og videre succes vil øge indtjeningen yderligere.

I Champions League vil gruppespil betyde en indtægt på 120 millioner.

For FC Midtjylland er det vigtige penge at kunne nå med sportslig succes, hvis de skal tage næste skridt og have kontinuerlig sportslig succes i Europa.

Hvis AGF kan lykkes på samme måde med at sælge spillere, ville de kunne matche FC Midtjylland, og så vil de være en potentiel medspiller i toppen af dansk fodbold!

Du kan læse flere spændende blogindlæg på Steen Houmans hjemmeside ved at følge dette link.